Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vigsel

Nå kan du gifte deg på kommunehuset. Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunen.

Kontakt
Avtale eller spørsmål om borgerlig vigsel blir gjort med kommunen på e-post:

eller via tlf. 51 41 41 00.
Vi tilbyr vielser også til brudepar som er bosatt i andre kommuner. Lykke til!

Tidspunkt for borgerlig vigsel
Randaberg kommune gjennomfører borgerlig vigsel slik:

  • Vielser fredager kl. 11.00-14.00, hele året, med enkelte unntak.
    Det foretas ikke vielser på såkalte røde dager, pinseaften og påskeaften, samt på "inneklemte" dager.
  • Oversikt over de lørdagene vi tilbyr vielse på Tungenes fyr:
    12. og 26 mai, 9. og 30. juni, 14. juli, 11. og 25. august, 8. og 22. september.
Kart Tungenes fyr
Klikk på bildet for å se større kart.

Vigselslokaler
Randaberg kommune benytter Tungenes fyr og kommunestyresalen på kommunehuset som vigselslokale. Vi tilbyr ikke vielser utenfor ordinært vigselslokale.

NB: Vigsel ved Tungenes fyr skjer enten ute eller i det såkalte "uthuset", dersom været er til hinder for at vielsen kan skje utendørs (se kart til høyre). Utleielokalet i kafébygget på Tungenes fyr, som leies ut til ulike arrangement som f.eks. jubileumsfester og bryllup, kan også benyttes som vielseslokale dersom man har leid dette lokalet.

Vi vil i størst mulig grad legge til rette for en vielse av seremoniell karakter, men vi gjør oppmerksom på at det kan være annen aktivitet på uteområdet ved Tungenes fyr under vielsen. 

Hva koster det?
Borgerlig vigsel er gratis.

Hvem foretar vielsen?
I Randaberg kommune er det ordfører Kristine Enger, varaordfører Gunhild Vårvik Tangeland eller andre personer oppnevnt av kommunestyret som foretar vielser.

Erklæring og attester
Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Randaberg kommune v/dokumentsenteret, postboks 40, 4096 Randaberg eller leveres på kommunehuset senest to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lenke til oversikt over skjema.

Frammøte
Brudepar, forlovere og gjester må møte på Randaberg kommunehus eller Tungenes fyr 10 minutter før avtalt tid for vielse. Det skal være to vitner til stede under seremonien, som varer i 10-15 minutter.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.