Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Skolehelsetjeneste

Beskrivelse

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Relatert virksomhet

Pris

Tjenesten er gratis.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Saksbehandling

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.


Annen informasjon

Opprettet
01.12.2015 13:53:50
Oppdatert
02.08.2017 12:40:27